10/2019 Arsatekin suunnitelmia Nokian uutisissa

Lue Nokian uutisista juttu Arsatekin suunnittelemasta asemakaavamuutoksesta:

Nokian uutiset

Havainnekuva kerrostaloalueesta Rounionkadun suunnasta.